Čestitka Vukovaru – Nikola Mažar
Sad je bitno stvarati suradnju za Vukovar
30. travnja 2021.
Predstavljen izborni program za budućnost Vukovara
6. svibnja 2021.

Čestitka Vukovaru

Položaj Vukovara uz Dunav na povišenoj lesnoj zaravni već 5000 tisuća godina mjesto je naseljavanja, stvaranja i življenja. Mnogi su dolazili u ovaj kraj naseljavati ga ili na silu zauzimati kroz stoljeća. Sredinom 18. stoljeća započinje zlatno doba Vukovara koji svoju kulminaciju doživljava u prvoj polovici 19. stoljeća. Jako obrtništvo, Dunav kao plovni put koji je Vukovar povezivao sa svijetom.

Danas kada obilježavamo 790. godina slobodnog kraljevskog grada, pogledajmo što je naš Vukovar kroz stoljeća činilo jakim – povezanost, suradnja, obrtništvo, otvorenost za sve ljude i prihvaćanje novih ideja.

Žrtva branitelja Vukovara, njihova humanost, odanost i hrabrost, temelj su na kojem trebamo graditi nove uspone našega grada.
Neka on ponovno postane mjesto sretnog življenja na ponos Domovini i svojim građanima! 

Čestitam Vukovaru i Vukovarcima Dan grada Vukovara i dan nebeskih zaštitnika grada, svetih Filipa i Jakova!