Krešimir Raguž – Nikola Mažar

Krešimir Raguž

Rođeni Vukovarac, oženjen, otac četvero djece. Svojim znanjem i upornošću želi doprinijeti razvoju Vukovara. 

Obrazovanje

Krešimir Raguž rođen je 14. listopada 1981. u Vukovaru. Osnovnu školu krenuo je pohađati u rodnom gradu, no 1991. zbog rata školovanje nastavlja u prognanstvu u Zagrebu, Kumrovcu i na kraju u Osijeku. U Osijeku završava i srednju Elektrotehničku i prometnu školu.

Upisuje Elektrotehnički fakultet u Osijeku i stječe titulu diplomirani inženjer elektrotehnike. Nakon obnove obiteljske kuće 2000. godine vraća se u svoj Vukovar. 

Karijerna postignuća

Od 2008. do 2012. godine radio je kao stručni suradnik za tehničko-tehnološke poslove u Borovu. Od 2012. do 2019. godine radio je u tvrtki Eko-sustav d.o.o. Vukovar, prvo kao stručni suradnik, potom i kao direktor. Nakon toga odlazi na funkciju zamjenika direktora u tvrtki Geotermalni izvori d.o.o. gdje radi i danas.

Dodatno iskustvo

Završio tečaj CAD specijalist (AutoCAD: crtanje u ravnini, napredno crtanje u ravnini, 3D modeliranje).