Sad je bitno raditi za budućnost Vukovara – Nikola Mažar
Podrška predsjednika Vlade RH Plenkovića Nikoli Mažaru
30. travnja 2021.
Sad je bitno realizirati prave projekte
30. travnja 2021.

Sad je bitno raditi za budućnost Vukovara

Mladi su nositelji budućnosti našeg grada i kao takvi zaslužuju posebnu brigu. Mlada obitelj temeljna je vrijednost i osnovna jedinica društva i civilizacije, a mladi su općenito glavni pokretači razvoja i inovacija u društvu. Zbog toga će demografske mjere za mlade biti ključ budućnosti Vukovara i tu ću dati posebnu pozornost ostanku mladih, kao i poticanju povratka i dolaska mladih u Vukovar. Uz već spomenuta kvalitetna radna mjesta, mladima je ključ ostanka rješavanje stambenog pitanja. Poticat ću dodjelu stanova mladim obiteljima te davanje gradskog zemljišta u najam. Razmatrat ćemo i druge mjere koje će poticati i olakšavati rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji jer pitanje nikad ne smije biti hoćemo li, nego kako ćemo riješiti stambeno pitanje mladih.

Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje iznimno je važno jer je djeci to prvi korak prema stjecanju znanja i vještina za razvoj karijere i pripremu za poslove budućnosti u Hrvatskoj. Tijekom svog predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja djeca prvi puta ulaze u svijet druženja, komunikacije, suradnje i ostalih sfera života od iznimne važnosti. Na nama je da našoj djeci osiguramo samo najviše standarde u vrtićima i osnovnim školama, kako u smislu infrastrukture i opreme, tako i u odgojno-obrazovnom smislu. U osnovnim školama naša djeca čine prve korake u akademskom razvoju. U tome im moramo osigurati najbolje uvjete. Kaže se da je obrazovanje jedino ulaganje koje se uvijek vraća s višestrukom vrijednosti uloženog i to će biti i moj stav. Smatram da se na djeci i njihovom obrazovanju ne smije štedjeti i da im trebamo osigurati uvjete u kojima mogu razvijati svoje potencijale bez prepreka.

Srednjoškolsko obrazovanje važna je stepenica u obrazovanju mladih u Hrvatskoj i ono mora pripremiti naše mlade na sljedeći korak, bio on u smjeru karijere nakon srednjoškolskog obrazovanja ili u akademskom smjeru studiranja na nekom od visokih učilišta. Strukovni programi iznimno su važni, a posebno obrtnička zanimanja, koja su u sve većoj potražnji i trenutno zapošljavaju više od jedne desetine radne snage Hrvatske. Zbog toga ću poticati obrtništvo i obrtničke programe u srednjim školama kroz ulaganja i programe potpore.

Studentski standard u Vukovaru mora biti na najvećoj mogućoj razini. Kao mladi veleučilišni grad moramo uložiti snažne napore da naši studenti, kao i studenti iz drugih sredina, vide svoju perspektivu studiranja na Veleučilištu. Izgradnja i osnivanje Studentskog centra u Vukovaru bit će veliki korak naprijed koji kao veleučilišni grad moramo napraviti. Time ćemo povećati kvalitetu života studenata u Vukovaru i olakšati im studentske dane. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ institucija je koju kao grad moramo njegovati, promovirati i u koju moramo kontinuirano ulagati. Studenti Veleučilišta najvrjedniji su ljudski potencijal koji imamo kao grad i kao takvi zaslužuju posebnu pozornost i pomoć grada.

Mladi kao skupina građana koji nose najveći potencijal zaslužuju posebnu pažnju i zbog toga ću se zalagati za osnivanje posebnog Ureda za mlade koji će biti zadužen za sva pitanja vezana uz mlade kako bismo mogli pratiti trendove, osluškivati potrebe mladih i u suradnji s njima razvijati nove poticajne mjere. Uz Ured za mlade, za aktivno rješavanje problema mladih u Vukovaru ključnu ulogu imat će i Gradski savjet mladih te mladi izravno kroz razne vrste društvenih angažmana. Mladima bi trebao biti dostupan i Gradski centar za mlade u kojem bi se održavale razne društvene aktivnosti – neformalna druženja, razne edukacije i radionice, prostor za nastup mladih bendova i slično. Također, poticat ću uspješnost i rad s mladima u sportu. U Vukovaru, mladi će uvijek imati otvorena vrata gradske uprave za sva pitanja i potrebe.