Sad je bitno stvarati kvalitetna radna mjesta – Nikola Mažar
Sad je bitno realizirati prave projekte
30. travnja 2021.
Sad je bitno govoriti istinu
30. travnja 2021.

Sad je bitno stvarati kvalitetna radna mjesta

Preduvjet razvoja grada Vukovara osiguravanje je kvalitetnih radnih mjesta. Glavna je uloga gradske uprave osigurati infrastrukturne i ostale preduvjete za rast postojećeg i razvoj novog gospodarstva. Vukovar kao grad s najvećim udjelom trgovine i primarne proizvodnje u strukturi gospodarstva ima velike izazove ispred sebe. Moramo potaknuti razvoj proizvodnih kapaciteta i biti potpora razvoju svih sektora, s naglaskom na proizvodni sektor i djelatnosti više vrijednosti. Time ću zaustaviti i preokrenuti negativnu trgovinsku bilancu u kojoj više uvozimo, nego što izvozimo kao grad. Vukovarski poduzetnici, kao i poduzetnici koji žele poslovati u Vukovaru, u meni će imati najvećeg saveznika. Izborit ću se za smanjenje cijene najma nekretnina (poslovnih prostora i zemljišta) u vlasništvu lokalne uprave kako bismo olakšali poslovanje gospodarskih subjekata na području Vukovara.

Gradonačelnik i gradsko vijeće moraju stajati iza svojih poduzetnika i u suradnji s njima razvijati gospodarstvo na području grada. U postotku proračunskih stavki povećat ću sredstva za gospodarske subjekte u odnosu na ostale stavke koje predstavljaju potrošnju. Ulaganje u gospodarstvo i obrtništvo, s naglaskom na turistički i ugostiteljski sektor kao najbrže rastuće sektore danas, ključno je za inovacije i stvaranje radnih mjesta u Vukovaru.

Kao grad s kulturnim i povijesnim resursima za razvoj gospodarstva Vukovar ima velik potencijal, posebno u sektoru uslužnih djelatnosti i turizma. Vukovar ima višetisućljetnu povijest iza sebe koju moramo njegovati. U toj povijesti Vukovara leži i potencijal za razvoj kulture i turizma koji moramo iskoristiti za stvaranje vrijednosti koja će dodatno ubrzati rast i razvoj Vukovara. Kroz muzeje i njegovanje prirodnih ljepota, kao i sportskih događanja, grad može kroz godinu biti primamljiva destinacija velikom broju turista kroz svoje sadržaje uz povećavanje smještajnih kapaciteta.