Sad je bitno stvarati suradnju za Vukovar – Nikola Mažar
Sad je bitno govoriti istinu
30. travnja 2021.
Čestitka Vukovaru
3. svibnja 2021.

Sad je bitno stvarati suradnju za Vukovar

Vukovar nije izoliran otok i nismo sami. U našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji i Vladi Republike Hrvatske nalazimo najveće partnere u razvoju Vukovara i ta ću partnerstva njegovati. Vlada Republike Hrvatske važan je partner u poboljšanju kvalitete života i poslovanja u Vukovaru. Treba istaknuti provedbu slijedećih programa:

  • Regionalni razvoj i fondovi Europske unije – 1,47 milijardi kuna
  • Program obnove komunalne i energetske infrastrukture Grada Vukovara –
  • 1,44 milijarde kuna
  • Promet i infrastruktura (ceste, željeznice, unutarnja plovidba, elektronička
  • komunikacija ) – 727 milijuna kuna
  • Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara – 696,33 milijuna kuna
  • Sektor poljoprivrede – 229,4 milijuna kuna
  • Mjere aktivne politike zapošljavanja – 68 milijuna kuna
  • Potpore za očuvanje radnih mjesta – COVID 19 – 58,4 milijuna kuna

Posebnu brigu koju Vlada Republike Hrvatske vodi prema Vukovaru pokazuje i to da je prva sjednica izvan Zagreba održana upravo u Vukovaru. Vlada Republike Hrvatske je uložila više od 18 milijuna kuna u obnovu Vukovarskog vodotornja i proglasila 18. studenog blagdanom i Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a Grad Vukovar mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Osnivanjem Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar Vlada Republike Hrvatske podignula je mogućnost dugoročne uštede i racionalizacije financijskog poslovanja te njeguje kulturu sjećanja na žrtvu Vukovara.